De bedenkers en oprichters van Sub Finem zijn Edward Augusteijn en Maria de Greef.

Vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een goed afscheid van het leven willen wij verbindend zijn. 

 

We maken verbinding 

tussen de stervende mens en de professionals,

tussen de mensen die elkaar gaan loslaten

en

tussen de stervende mens en het geleefde leven.

 

 

Wij geloven dat dat helpend is om goed afscheid te kunnen nemen.

Als zorg- en rouwprofessional signaleren we dat de mensen, die er vroeger als vanzelfsprekend waren in de laatste levensfase, nu minder beschikbaar (kunnen) zijn.

In die situaties kunnen wij in de behoefte voorzien en bieden we een luisterend oor en aandachtsvolle aanwezigheid.

 

 

Edward Augusteijn

Vanaf zijn 17e levensjaar is Edward werkzaam in een wereld waarin mensen, veelal ouderen in de laatste levensfase, zorgafhankelijk worden. Onderdeel kunnen zijn van deze fase levert hem een schat aan mooie, soms moeilijke, maar enorm waardevolle ervaringen op, die hem gevormd hebben tot de zorgprofessional die hij nu is. Edward zet de zorgvrager centraal door goed te luisteren, invoelend en tactvol te zoeken naar een passende verbinding. Meer informatie over zijn eerdere activiteiten leest u op zijn LinkedIn-account.

 

Maria de Greef 

Maria werkt sinds 2000 in de werkvelden rond sterven en rouw.

Naast haar opleidingen en ervaring is haar kracht dat ze met oprechte interesse in de mens verbindingen aangaat. Ze kent geen angst of taboe op het spreken over de dood en het omgaan met het verlies.

U leert haar beter kennen op www.bureaumariadegreef.nl en op haar LinkedIn - account

 

SUB FINEM

 

En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten-

de liefste en de kinderen te laten gaan

alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd,  het was,  het is gedaan.

 

M. Vasalis