Het werd   Het was   Het is gedaan

Sub finem: Bij het einde…

 

Het begeleiden van een mens in de palliatieve en terminale fase vraagt om specifieke aandacht

De professional die een hoge kwaliteit van ondersteuning wil geven, is niet altijd in de gelegenheid tot het bieden van emotionele en mentale ondersteuning aan de stervende patiënt en diens naasten.

 

Door opleidingen, werk-en levenservaring hebben wij in de loop der jaren veel inzicht en vaardigheden verworven in de psychische en sociale ondersteuning in het stervensproces.

Hierdoor vormen de stervensbegeleiders van Sub Finem een betrouwbaar en laagdrempelig klankbord voor de cliënt en diens omgeving en kunnen we een ondersteunende schakel zijn in de anticiperende zorg door de arts of andere zorgverleners.

Onze opdrachtgevers zijn medische professionals, zorgorganisaties en natuurlijk mensen in de laatste levensfase en hun aanstaande achterblijvers.

 

Professionele ondersteuning

 

Als het einde van het leven nadert, kan het moeilijk zijn de betekenisvolle zaken met elkaar te delen.

De losse eindjes van het leven, de onafgewerkte randen, in ieders leven komen ze voor.

Wij kunnen u (of uw cliënten of patiënten) helpen om daar met elkaar over in gesprek te gaan.

We zijn er voor de mens die moeite heeft om het leven los te laten of de naasten die zich geen raad weten met het naderende verlies.

We geven bedding aan die gesprekken en aan het uiten van emoties, vanuit de visie dat ieder mens recht heeft op waardig en vredig sterven.

 

 

SUB FINEM

 

En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten-

de liefste en de kinderen te laten gaan

alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd,  het was,  het is gedaan.

 

M. Vasalis