Het werd  Het was  Het is gedaan

Sub Finem: Bij het einde....

 

Wat rest een mens aan het einde van het leven?

Als alle lagen zijn afgepeld, de maskers afgezet, de laatste schil gevallen. Wat er rest is de kern, het meest essentiële van de mens. Als het einde in zicht is, hoe kijkt een mens dan terug op zijn leven?

Wat is nodig om in rust te kunnen overlijden? Voor de stervende en diens omgeving?

 

In die laatste levensfase kan het moeilijk zijn de betekenisvolle zaken met elkaar te delen.

De losse eindjes van het leven, de onafgewerkte randen, in ieders leven komen ze voor.

De stervensbegeleiders van Sub Finem kunnen helpen om daar met elkaar over in gesprek te gaan.

We zijn laagdrempelig en toegankelijk voor de mens die moeite heeft het leven los te laten of de naasten die zich geen raad weten met het naderende verlies.

We geven bedding aan de gesprekken en aan het uiten van emoties, vanuit de visie dat ieder mens recht heeft op waardig en vredig sterven.

Huisartsen en andere zorgverleners verwijzen naar Sub Finem door, maar de stervende of diens naaste kan ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een eerste kosteloze en vrijblijvende kennismaking.

 

 

 

Sub Finem is opgenomen in de Databank voor Professionals Rondom de dood: www.doodinzicht.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB FINEM

 

En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten-

de liefste en de kinderen te laten gaan

alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd,  het was,  het is gedaan.

 

M. Vasalis