Welkom op de website van Sub Finem

We voeren graag het gesprek over en tijdens het levenseinde.

 

De stervensbegeleiders van Sub Finem zijn gesprekspartners voor mensen in de laatste levensfase en hun aanstaande achterblijvers.

 

Wij gaan geen gesprek uit de weg en helpen graag om in de laatste levensfase belangrijke zaken bespreekbaar te maken.

 

Waar nodig staan wij huisartsen en andere zorgverleners bij in de sociale en emotionele ondersteuning van de stervende mens en diens naasten. 

 

Wij zijn actief in de regio Apeldoorn - Deventer - Zwolle. 

SUB FINEM

 

En nu nog maar alleen

het lichaam los te laten-

de liefste en de kinderen te laten gaan

alleen nog maar het sterke licht

het rode, zuivere van de late zon

te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.

Het werd,  het was,  het is gedaan.

 

M. Vasalis